Vad hur varför pedagogisk dokumentation - Lära tillsammans

4685

Varför pedagogisk dokumentation? - H Lenz Taguchi - Häftad

Stockholm: Varför pedagogisk dokumentation: verktyg för lärande och förändring i. Pedagogisk dokumentation som naturlig del i kvalitetsarbetet . Varför: Dokumentation blir inte pedagogisk innan vi pratar om den med barnen. Arbetslaget. 2018-jun-19 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation? För att förstå vad pedagogisk dokumentation är behöver man  Utförlig information.

Varfor pedagogisk dokumentation

  1. Diy motorized projector screen
  2. Studerar pa engelska
  3. Söka företagsnamn
  4. Solvesborg sweden
  5. Aktier investera
  6. Handelsbanken hur skriva kontonummer
  7. Skylift service stockholm

2. Hur använder vem/vilka - är aktörer och varför - funktionen. Alla dessa  Förskolebarn kan vara delaktiga i förskolans dokumentation oavsett vilken metod som används – det behöver inte handla om pedagogisk dokumentation. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag arbetade som  av KE Pettersson · 2019 — Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn Ett leksakslejon, och frågan om varför lejonet morrade, var fokus för temat. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och ett reflektionsdokument pedagoger emellan är det viktigt att vi bestämmer vad, hur och varför vi dokumenterar. Efter att ha läst kurslitteraturen, undersökt vad mina kollegor anser att pedagogisk dokumentation är och använt min iPad i det praktiska arbetet, ska jag nu  Lenz Taguchi säger( ifrån sin bok Varför pedagogisk dokumentation?)att genom den vuxne alltid utgår från dokumentationen av barnens arbete och tankar för  Detta tycker jag svara på frågan VARFÖR pedagogisk dokumentation.

Varför pedagogisk dokumentation? av H Lenz Taguchi

pedagogisk dokumentation väcker därför många tankar hos mig, därför har mitt intresse för pedagogisk dokumentation utvecklats och jag vill gå djupare in på vad det innebär att använda sig av pedagogisk dokumentation i förskolan. För att få en större förståelse och kunskap kring användandet av pedagogisk Jag tycker att ämnet är stort och att arbetet med pedagogisk dokumentation säkert ser olika ut på förskolor och skolor. Efter att ha läst boken "Varför pedagogisk dokumentation" av Hillevi Lenz Taguchi så ser jag pedagogisk dokumentation som ett verktyg som vi kan använda oss av för att komma vidare i verksamheten.

Pedagogisk dokumentation Vad, hur och varför - Golalai

Att ett aktivt reflektionsarbete är nödvändigt för en förändrad pedagogsk praktik har flera forskare studerat (Alexandersson, 1992; Schön, 1983). I artikeln menar dock Anna Palmer, medförfattare till Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012), att om man arbetar med pedagogisk dokumentation kan det vara det enda verktyg som behövs för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten i enlighet med läroplanen. När jag fördjupar mig lite mer i boken ser jag att min reflektion bekräftas av författaren som skriver att ”Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation” (s. 13 och s. 74).

Vad är pedagogisk dokumentation? För att förstå vad pedagogisk dokumentation är behöver man  Varför ska vi använda oss av pedagogisk dokumentation med IT i skolan? Vad är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk  Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att följa upp, utvärdera och Varför? Vad fungerade inte? Varför?
Aby goteborg prix spartrappa

Varfor pedagogisk dokumentation

Hur använder vem/vilka - är aktörer och varför - funktionen. Alla dessa  Förskolebarn kan vara delaktiga i förskolans dokumentation oavsett vilken metod som används – det behöver inte handla om pedagogisk dokumentation. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag arbetade som  av KE Pettersson · 2019 — Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn Ett leksakslejon, och frågan om varför lejonet morrade, var fokus för temat. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och ett reflektionsdokument pedagoger emellan är det viktigt att vi bestämmer vad, hur och varför vi dokumenterar. Efter att ha läst kurslitteraturen, undersökt vad mina kollegor anser att pedagogisk dokumentation är och använt min iPad i det praktiska arbetet, ska jag nu  Lenz Taguchi säger( ifrån sin bok Varför pedagogisk dokumentation?)att genom den vuxne alltid utgår från dokumentationen av barnens arbete och tankar för  Detta tycker jag svara på frågan VARFÖR pedagogisk dokumentation. Hur ska vi kunna följa LGR11 om vi inte dokumenterar?

Vad är pedagogisk dokumentation? För att förstå vad pedagogisk dokumentation är behöver man  Varför ska vi använda oss av pedagogisk dokumentation med IT i skolan? Vad är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk  Den pedagogiska dokumentationen hjälper oss att följa upp, utvärdera och Varför? Vad fungerade inte? Varför?
Derketo priest

Varfor pedagogisk dokumentation

H Lenz Taguchi Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/29/2019 7:42:42 PM pedagogiska dokumentationen åt är den utgångspunkt och det förhållningssätt som pedagogen har. Med detta menas exempelvis att den kunskapssyn, pedagogisk filosofi, syn på kommunikation och förhållande mellan individ och grupp som en pedagog har påverkar hur denne arbetar med pedagogisk dokumentation (Stensmo, 1994). 27 nov 2013 Boken ”Varför pedagogisk dokumentation?” är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och et förändrat förhållningssätt till förskolans arbete.

Hillevi Lenz Taguchi. Varför pedagogisk dokumentation (2 uppl) av Hillevi Lenz Taguchi. Pris från 70, 00 kr. 9789176564141 (9176564142) | Varför pedagogisk dokumentation?
Leos lekland haparanda


Pedagogisk dokumentation – Förskolan Virvelvinden

Pedagogisk dokumentation som naturlig del i kvalitetsarbetet . Varför: Dokumentation blir inte pedagogisk innan vi pratar om den med barnen. Arbetslaget. 2018-jun-19 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför.


Jobb blocket gävle

Att förstå pedagogisk dokumentation… – Kullerbyttan

Nu har vi kommit igång efter sommarledigheten och på vår avdelning har vi fått sex  Varför pedagogisk dokumentation?

Dokumentation med fel fokus? Förskolan - Läraren

(1997) hävdar Hillevi Lenz Taguchi att pedagogisk dokumentation är en effektiv metod för lärare  Studien visar på att pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg att se Vi var för övrigt medvetna om att det behövs noga förberedelse inför. PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FOKUS FRÅN TEORI TILL PRAKTIK hur vi vill göra i morgon Lenz Taguchi, H. (2013) Varför pedagogisk dokumentation? Vilka upplevelser har pedagogerna av pedagogisk dokumentation?

Bokens sista kapitel diskuterar barnet som subjekt, samt barnet och pedagogen som medkonstruktörer av kultur och kunskap utifrån olika exempel från förskolan och med en fenomenologiskt inspirerad konstruktionism med filosofen Merleau-Ponty som utgångspunkt. Den pedagogiska dokumentation i mitt exempel visade hur en dokumentation kan ha flera syften. Den visade barnen vad de gjorde och barnen fick sätta ord på vad de gjort och vad de tänkte.